Tuotteiden laatu, palautukset ja takuut

1.  Myyjä natures.fi takaa ostajalle, että myytävät tavarat ovat sopimusehtojen mukaisia
2.  Myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat siitä, että ostaja on rikkonut tavaran käyttöä tai varastointia koskevia ohjeita.
3.  Ostajan on tarkastettava tavaroiden pakkaus, määrä, laatu, valikoima ja kokoonpano 14 (neljäntoista) päivän kuluessa tavaroiden toimitushetkestä. Jos ostaja ei esitä reklamaatiota myyjälle asetetussa määräajassa, katsotaan, että tavarat on toimitettu asianmukaisessa pakkauksessa ja että niiden määrä, laatu, valikoima ja varusteet ovat sopimuksen ehtojen mukaiset. Jos poikkeamia tai puutteita havaitaan määräajan kuluessa, ostajan on ilmoitettava siitä välittömästi myyjälle verkkokaupan yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse info@natures.fi
4.  Ostajalla on oikeus palauttaa tavarat myyjälle ja saada niistä maksettu hinta takaisin. Ostajan vaatimus tavaroiden korvaamisesta täyttyy, jos tavaroita ei ole käytetty, ne eivät ole vahingoittuneet, niiden ominaisuudet eivät ole muuttuneet, eivätkä ne ole menettäneet kaupallista ulkomuotoaan ja ostajalla on todisteet siitä, että hän on ostanut tavarat kyseiseltä myyjältä. Tavarat on palautettava myyjälle välittömästi, viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen päivämäärästä. Puretun sopimuksen perusteella maksetut rahat on palautettava ostajalle 14 päivän kuluessa. sen jälkeen, kun myyjä on vastaanottanut ja arvioinut palautetun tuotteen. Rahat palautetaan samalla tavalla kuin ostaja oli maksanut, ellei toisin sovita.
5.  Tavaroita palautettaessa on täytettävä seuraavat ehdot:
5.1.  Palautetun tuotteen on oltava alkuperäisessä, siistissä pakkauksessa, jossa on aidot etiketit, suojapussit ja samat tarvikkeet kuin missä se on myyty.
5.2.  Ostajan on palautettava tuote vahingoittumattomana ja käyttämättömänä (lukuun ottamatta tapauksia, joissa viallinen tuote palautetaan).
5.3.  Tuote ei saa olla menettänyt kaupallista ulkonäköään (vahingoittumaton etiketti, irrotettava suojakalvo jne., lukuun ottamatta tapauksia, joissa palautetaan viallinen tuote). Pakkauksen ulkonäössä tapahtuneita muutoksia, jotka olivat välttämättömiä vastaanotettujen tavaroiden tarkastamiseksi, ei pidetä tavaroiden ulkonäön olennaisina muutoksina.
5.4.  Palautetun tuotteen on oltava samassa kokoonpanossa kuin ostaja on sen vastaanottanut. Samalla on palautettava tuotteesta saadut lahjat.
6.  Myyjällä on oikeus olla hyväksymättä ostajan palauttamia tavaroita, jos ostaja on rikkonut velvollisuuttaan noudattaa palautettaviin tavaroihin sovellettavia ehtoja. Ostaja sitoutuu korvaamaan myyjälle kaikki tähän liittyvät menetykset, eikä rahaa palauteta ostajalle

Shopping Cart