Yksityisyydensuoja ja yleiset säännöt

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET
1.1. Näissä verkkokaupan osto- ja myyntisäännöissä (jäljempänä ”säännöt”) määritellään Myyjän ( natures.fi ) ja Ostaja (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), joka ostaa tavaroita verkkokaupasta (jäljempänä Verkkokauppa). Natures.fi, toimitus- ja palautusmenettely, osapuolten vastuu ja muut tavaroiden ostoon liittyvät ehdot.
1.2. Ostaja – luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeus tehdä liiketoimia omissa nimissään Suomen lakien mukaisesti, sekä näiden henkilöiden asianmukaisesti valtuutetut edustajat. Vahvistamalla nämä säännöt Ostaja vahvistaa, että hänellä on oikeus ostaa tavaroita tästä verkkokaupasta.
1.3. Ostajan on luettava säännöt ennen tämän verkkokaupan palveluiden käyttöä ja vahvistettava, että hän hyväksyy ne jokaisen tilauksen yhteydessä. Myyjä ei ota mitään riskiä tai vastuuta ja on ehdoitta vapautettu siitä, jos ostaja ei ole lukenut sääntöjä, vaikka hänelle on annettu siihen mahdollisuus.
1.4. Näistä säännöistä yhdessä ostajan vahvistaman tilauksen kanssa tulee ostajan ja myyjän välinen osto- ja myyntisopimus, joka on molempia osapuolia sitova oikeudellinen asiakirja. Sopimus katsotaan tehdyksi, kun Ostaja tekee tavaroita koskevan tilauksen verkkokaupassa, ja vahvistaa sen luettuaan Säännöt.
1.5. Tällä kauppasopimuksella myyjä sitoutuu luovuttamaan tavarat ostajalle omistusoikeuden nojalla, ja ostaja sitoutuu hyväksymään tavarat ja maksamaan niistä sovitun hinnan.
1.6. Myyjällä on oikeus muuttaa tai täydentää sääntöjä milloin tahansa ottaen huomioon säädöksissä asetetut vaatimukset. Ostajan tilaukseen sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olevien sääntöjen määräyksiä.
1.7. Jos Ostaja ei hyväksy sääntöjen uutta versiota, niiden lisäyksiä ja muutoksia, hänellä on oikeus kieltäytyä niistä, edellyttäen, että hän menettää oikeuden käyttää verkkokaupan palveluja.

2. TAVARAT
2.1. Verkkokaupassa myytävät tavarat ovat uusia, ellei toisin ole erikseen mainittu. Tavaroiden hinnat ilmoitetaan euroina arvonlisäveroineen. Toimitushinta lasketaan tilauksen muodostamisen yhteydessä, ja se ilmoitetaan erillisellä rivillä.
2.2. Myyjä sitoutuu myymään tuotteita, jotka täyttävät Suomen säädösten vaatimukset. Tavarat myydään korkealaatuisina, käyttötarkoitukseensa soveltuvina, täydellisinä sarjoina, asianmukaisesti pakattuina ja merkittyinä.
2.3. Myyjä huolehtii siitä, että tavaroiden tekniset tiedot, valokuvat ja muut asiaan liittyvät tiedot annetaan verkkokaupassa mahdollisimman tarkasti, mutta ei takaa, että tavaroiden väri, muoto tai laatu vastaa ostajan odotuksia.
2.4. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
2.5. Kaikki verkkokaupassa saatavilla olevat tavarat ovat saatavilla, ellei nimenomaisesti toisin mainita.
2.6. Jos tilattuja tavaroita ei ole enää olemassa eikä niitä ole enää mahdollista tilata toimittajilta, ostajalle ilmoitetaan asiasta välittömästi sähköpostitse tai muulla tavoin ja kyseisiä tavaroita koskeva tilaus peruutetaan.
2.7. Ostajan on ennen tavaroiden käyttöä luettava käyttöohjeet ja käytettävä näitä tavaroita ainoastaan ohjeissa määritellyn menettelyn ja ehtojen mukaisesti sekä muita turvallisuusvaatimuksia noudattaen.

3. TAVAROIDEN OSTO
3.1. Kun ostaja on valinnut verkkokaupasta haluamansa tavarat, valinnut maksu- ja toimitustavan, lukenut nämä säännöt ja vahvistanut ne asianmukaisessa kentässä, hän vahvistaa tilauksen.
3.2. Yhden tilauksen tuotteet voidaan lähettää vain yhteen osoitteeseen.
3.3. Saatuaan ostajan tilauksen myyjä vahvistaa tilauksen lähettämällä sähköpostia ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
3.4. Kun ostaja on vastaanottanut tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, tilausta ei voida enää peruuttaa, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti sopineet tilauksen peruuttamisesta tai muuttamisesta.
3.5. Tavarat toimitetaan tai lähetetään vasta, kun tilaus on maksettu kokonaisuudessaan.

4. TIETOSUOJAPOLITIIKKA
4.1. Verkkokaupan käyttöä varten ostajan on annettava tiedot, jotka ovat välttämättömiä tavarantilauksen asianmukaista toteuttamista varten. Oikeushenkilön on ilmoitettava yrityksen (oikeushenkilön) nimi, rekisteröintikoodi ja/tai arvonlisäverovelvollisen koodi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. postiosoite, toimitusosoite ja tarvittaessa vastaanottajan nimi. Ostajan luonnollisen henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja toimitusosoite. Ostaja voi antaa nämä tiedot aina tilausta tehdessään.
4.2. Ostajan henkilötietojen suojaa säännellään Suomen henkilötietojen oikeudellisesta suojasta annetulla lailla ja muilla voimassa olevilla säädöksillä.
4.3. Vahvistamalla nämä säännöt tilauksen yhteydessä ostaja hyväksyy, että hänen antamiaan tietoja käsitellään tässä verkkokaupassa myyjän toiminnan analysointia ja suoramarkkinointia varten. Ostaja suostuu myös siihen, että ostajan ilmoittamat sähköpostiviestit, jotka ovat tarpeen tavaroiden tilaamiseksi, lähetetään sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon.
4.4. Ostajan henkilötietoja käytetään ostajan tunnistamiseen, kun myydään ja toimitetaan tavaroita, laaditaan kirjanpitotositteita, palautetaan liikaa maksetut summat ja/tai ostajan palauttamia tavaroita koskevat rahat, hallinnoidaan velkoja ja täytetään muita myyntisopimuksesta johtuvia velvoitteita.
4.5. Ostajan antamia henkilötietoja käyttävät yksinomaan Myyjä ja sen yhteistyökumppanit, joiden kanssa Myyjä tekee yhteistyötä verkkokaupan hallinnoinnissa ja tavaroiden toimittamisessa. Myyjä sitoutuu olemaan luovuttamatta ostajan henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta lueteltuja yhteistyökumppaneita 

4.6. Tietoja säilytetään suoramarkkinointitarkoituksiin 2 (kahden) vuoden ajan siitä, kun ostaja on viimeksi ollut yhteydessä verkkokaupan järjestelmään. Kun henkilötietoja ei enää tarvita niiden käsittelyn tarkoituksiin tai kun lakisääteinen säilytysaika päättyy, ne tuhotaan turvallisesti.

5. Jos Myyjän verkkokauppa sisältää linkkejä muiden yritysten, laitosten, järjestöjen tai yksityishenkilöiden verkkosivustoille, Myyjä ei ole vastuussa niiden toiminnasta, verkkosivustoilla annetuista tiedoista, ei ylläpidä eikä valvo näitä verkkosivustoja.
5.1. Myyjä ei ole vastuussa sopimuksen tai sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai viivästymisestä, jos laiminlyönti tai viivästyminen johtuu toimista tai tapahtumista, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa. Jos Myyjästä riippumattomasta syystä sattuu tapahtuma, joka vaikuttaa Myyjän sopimuksen mukaisten velvoitteiden asianmukaiseen täyttämiseen, Myyjän on ilmoitettava siitä välittömästi Ostajalle. Jos Myyjästä riippumattomat tapahtumat vaikuttavat Tavaroiden toimittamiseen Ostajalle, Myyjän on sovittava uudesta toimituspäivästä Myyjästä riippumattoman tapahtuman päättymisen jälkeen.
5.2. Myyjän on lähetettävä kaikki ilmoitukset ja muutoin otettava yhteyttä ostajaan tilauslomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.
5.3. Myyjästä riippumattomien olosuhteiden (ylivoimainen este) ja muiden merkittävien olosuhteiden vuoksi Myyjä voi tilapäisesti keskeyttää tai lopettaa verkkokaupan toiminnan ilman ennakkoilmoitusta Ostajalle.

 
Shopping Cart